Ẩm thực

Cafe Bella - Breakfast

Giờ mở cửa

 • Thứ 2
  07:00 - 16:00
 • Thứ 3
  07:00 - 16:00
 • Thứ 4
  07:00 - 16:00
 • Thứ 5
  07:00 - 16:00
 • Thứ 6
  07:00 - 16:00
 • Thứ 7
  07:00 - 16:00
 • Chủ Nhật
  07:00 - 13:00

Thể loại ẩm thực

 • Món Úc

Không gian

 • Giản dị

Bella Kitchen - Dinner

Giờ mở cửa

 • Thứ 3
  16:00 - 22:00
 • Thứ 4
  16:00 - 22:00
 • Thứ 5
  16:00 - 22:00
 • Thứ 6
  16:00 - 22:00
 • Thứ 7
  16:00 - 22:00