Vybavení

  • 61159884-2.jpg

úchvatný výhled

Z závid?níhodné poloze v srdci Crown okrsku Southbank, Bella je poskytována nep?etr?itý dech beroucí výhled ve v?ech sm?rech.

Aspekt severní orientace bere v krásným výhledem ze západu, hned na východ, p?edstaví poutavé Melbourne CBD sv?tla a vý?ková budova architekturu.

Názory na jih ?elí zahrnovat Port Phillip Bay od St Kilda kolem Williamstownu který poskytuje západy slunce.

Také na míst? je pln? vybavené fitness centrum.