O nás

  • 61000160-3.jpg

Bella Apartment Hotel je na?e první pln? sob?sta?ný apartmánový hotel. Navr?eno pro cestovatele, kte?í o?ekávají více ne? jen hotelovém pokoji. Bella Byt se skládá z pe?liv? naplánováno jedno a dvoupokojové apartmány s moderním za?ízením, odehrávající se v Melbourne nejvíce prosperující okrsku, v?echny s panoramatickým výhledem z balkonu a podlahou ke stropu. v srdci m?sta Southbank, Bella Byt je procházku do Victoria Crown Casino a zábavní komplex, Arts okrsek, Eureka Tower a presti?ní výb?r kvalitních restaurací, bar?, kaváren, no?ních klub? a obchod? .